Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Konference

Odborné konference.

Již tradiční konference zaměřená nejen na klinickou genetiku pořádaná obvykle v únoru.

Konference zaměřená především na molekulárně-genetickou diagnostiku.