Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Konference

11. prosince 2019 9:39

Na tomto místě naleznete informace o pravidelně se konajících odborných konferencích.

Konference zaměřená především na molekulárně-genetickou diagnostiku.

Již tradiční konference zaměřená nejen na klinickou genetiku pořádaná obvykle v únoru.