Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Celostátní konference DNA diagnostiky

Konference zaměřená především na molekulárně-genetickou diagnostiku.