Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevAlzheimerova choroba (časná forma)
MIM104300
GenPSEN1, APP, PSEN2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Ostrava

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.