Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevTalasémie
MIM187550
GenHBB
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
GHC GENETICS s. r. o.
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.