Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevChemokine, CC MOTIF, RECEPTOR 5
MIM601373
GenCCR5
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
GHC GENETICS s. r. o.
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.