Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevKongenitální katarakta s faciální dysmorfií a neuropatií - CCFDN
MIM604168
GenCTDP1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.