Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSusceptibilita k hepatitidě C (HCV)
MIM609532
GenHCV
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.