Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHistokompabilita DQ ALPHA -1
MIM146880
GenHLA-DQA1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Institut klinické a experimentální medicíny
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav imunologie, FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.