Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevGenotypizace krevnich skupin - RHD, RHCE, MNSs, Kidd,
MIM111680
Gen1p36.2-p.34
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.