Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHereditární leiomyomatóza a karcinom ledviny, HLRCC
MIM605839
GenFH
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Masarykův onkologický ústav

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.