Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevJuvenilní diabetes způsobený mutací inzulínového genu
MIM900040
GenINS
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.