Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Prenatální diagnostika

Doporučení pro prenatální diagnostiku.

Doporučený postup genetického diagnostického prenatálního vyšetření (prenatální diagnostika, PND).

Schváleno na schůzi výboru SLG ČLS JEP dne 11. 12. 2019 s platností od 1. 1. 2020.

V příloze naleznete doporučený postup pro indikaci neinvazivního prenatálního testování (NIPT) u těhotných schválený výborem SLG na schůzi 7. března 2018.