Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Prenatální screening

Doporučení pro prenatální screening vrozených vývojových vad (VVV).

V příloze Vám přinášíme aktualizované Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství.