Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Trombofilní stavy

Doporučení pro genetická vyšetření trombofilních stavů.