Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevKoagulační faktor V
MIM612309
GenF5
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.