Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevThanatoforická dysplázie TD1, TD2
MIM187600
GenFGFR3
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.