Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevNesyndromová hluchota, DFNB1
MIM121011
GenGJB2, GJB6
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
GENNET s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.