Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevChlamydia trachomatis
MIM900018
GenCHT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
BioLab spol. s r.o.
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Olomouc
IMALAB s.r.o.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
Sanatorium PRONATAL

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.