Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMPL(Myeloproliferativní onemocnění)
MIM159530
GenMPL
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
CGB laboratoř a.s.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.