Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMPL(Myeloproliferativní onemocnění)
MIM159530
GenMPL
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
CGB laboratoř a.s.
GHC GENETICS s. r. o.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.