Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na Kaprasův den 2020

Tento formulář slouží pro přihlášení k pasivní i aktivní účasti na 19. Kaprasův den - pracovní den členů Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., který se koná ve čtvrtek 20. února 2020.

Přihlášení k aktivní účasti je možné nejpozději do 26. ledna 2020.
Přihlášení k pasivní účasti a zaplacení účastnického poplatku převodem je možné do 7. února 2020.

Platba ani registrace na místě není z kapacitních důvodů možná!

Věnujte prosím zvýšenou pozornost vyplňování tohoto formuláře - i u položek pro jméno, příjmení a tituly, z těchto údajů budou také vytvořeny certifikáty o účasti. Pokud tedy nechcete například certifikát vystavený na jméno "jan novak", ale raději na "Mgr. Jan Novák", tak raději zadané údaje ještě jednou zkontrolujte. Děkujeme.

Identifikace účastníka
Např. Bc., Mgr., RNDr., MUDr., ale i více titulů - Doc. RNDr., Prof. MUDr.
Nepište prosím příjmení velkými písmeny. Že jde o příjmení, poznáme i bez toho.
Např. PhD., CSc., DrSc., DiS.
Na tuto e-mailovou adresu bude odesláno potvrzení o registraci, včetně údajů potřebných pro platbu registračního poplatku.

Registrace k aktivní účasti (přednáška či poster) byla možná jen do 26. ledna 2020.

Účast na konferenci je zpoplatněna:

Platba do 7. 2. 2020Platba po 7. 2. 2020
Aktivní účast00
Člen SLG200300
Nečlen SLG300400
Laboranti a středoškoláci100200

Platba je možná pouze převodem na účet 500617613/0300. Je nutné uvést správně variabilní symbol 2520052 a specifický symbol, který obdržíte v potvrzujícím e-mailu a který platí právě pro Vaši registraci. Jedině pomocí těchto údajů pak budou možné platbu přiřadit k Vaší registraci. Pro jistotu do zprávy pro příjemce uveďte i Vaše jméno. Pro možnost automatického spárování plateb a následné vystavení daňových dokladů doporučujeme za účastníky platit jednotlivě. Platba ani registrace na místě nebude možná!

Pokud byste potřebovali poplatek uhradit ze zahraničí, bude se Vám hodit číslo účtu ve formátu IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613. A pravděpodobně také BIC: CEKOCZPP.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že vyplněná data (a tedy i Vaše osobní údaje - jméno a e-mailová adresa) budou uložena na serveru, kde k nim má přístup správce webu SLG (MUDr. Marek Turnovec) a jeden z organizátorů konference (MUDr. Antonín Šípek jr., Ph.D.).

Zároveň Vám bude odeslán potvrzující mail se všemi vyplněnými údaji, který bude zaslán na e-mailovou adresu vyplněnou v tomto formuláři.