Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevGENNET, s.r.o., Cytogenetická laboratoř, Praha
AdresaKostelní 9
Praha 7
170 00
Telefon242 456 727
Web www.gennet.cz
E-mailjiri.horacek@gennet.cz
Kontaktní osobaRNDr. Jiří Horáček
Akreditace ČIA8068
Poslední aktualizace:7. března 2019
ID pro editaci:CG14

Prováděná vyšetření

Krátkodobá i dlouhodobá kultivace buněk pro molekulárně cytogenetická i jiná vyšetření.
Molekulárně cytogenetické vyšetření metodou FISH (mikrodelece a mikroduplikace, chromosomální přestavby, detekce aneuploiodií včetně mosaik, identifikace marker chromosomů).
Postnatální i prenatální vyšetření karyotypu (periferní krev, plodová voda, choriové klky, pupečníková krev).
Preimplantační genetické vyšetření buněk trofektodermu - detekce aneuploidií (včetně mosaik) a nebalancovaných strukturních aberací - metodami NGS a array-CGH.
Preimplantační vyšetření buněk trofektodermu metodou Karyomapping.
Prenatální i postnatální vyšetření metodami SNP-array a array-CGH.
Vyšetření hladiny získaných chromosomálních aberací z lymfocytů periferní krve.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.