Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevLaboratoře AGEL a. s., Laboratoř cytogenetiky
AdresaRevoluční 2214/35
Nový Jičín
741 01
Telefon556 416 237, 606 069 078
Web https://www.agellab.cz/
E-mailcytogenetika@lab.agel.cz
Kontaktní osobaMgr. Alena Burdová, Ph.D., Mgr. Bronislava Dřevojánková
Akreditace ČIA8003
Poslední aktualizace:19. ledna 2024
ID pro editaci:CG19

Prováděná vyšetření

- hodnocení získaných chromozomových aberací z periferní krve (CAPL)
- materiál: periferní krev, kostní dřeň, uzliny, parafinové bločky z nádorů (karcinom prsu, karcinom plic, lymfomy, sarkomy)
- molekulárně-cytogenetické metody: ISH, FISH, FICTION, M-FISH, M-BAND, arrayCGH
- postnatální vyšetření karyotypu (G-band) vrozených aberací
- vyšetření karyotypu (G-band) u pacientů s hematologickými malignitami a solidními nádory

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.