Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevFakultní nemocnice Ostrava, Oddělení lékařské genetiky, cytogenetická laboratoř
Adresa17. listopadu 1790
Ostrava
708 52
Telefon597 373 230, 597 373 236
Web https://www.fno.cz/oddeleni-lekarske-genetiky/cytogeneticka-laborator
E-mailalfons.balcar@fnspo.cz
Kontaktní osobaRNDr. Alfons Balcar
Akreditace ČIA8233
Poslední aktualizace:25. března 2019
ID pro editaci:CG21

Prováděná vyšetření

Cytogenetická analýza periferních lymfocytů (CAPL), EQA
Dlouhodobá kultivace buněk různých tkání pro molekulárně genetická i jiná vyšetření
Prenatální a postnatální analýza chromozomových aberací metodou FISH (krev, plodová voda, choriová tkáň, tkáň), EQA
Prenatální a postnatální klasická cytogenetická analýza - stanovení karyotypu (krev, plodová voda, choriová tkáň, tkáň), EQA
Prenatální a postnatální microarray analýza variant lidského genomu - celogenomová SNP array (DNA, krev, plodová voda, choriová tkáň, tkáň), EQA

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.