Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevCentrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK
AdresaU Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon224 962 399
Web http://ulbld.lf1.cuni.cz/cnc
E-mailkyra@vfn.cz
Kontaktní osobaProf. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
Akreditace ČIA8041
Poslední aktualizace:24. listopadu 2016
ID pro editaci:CG24

Prováděná vyšetření

array CGH
fluorescenční in situ hybridizace (FISH) (AKR, CEQA)
komparativní genomová hybridizace (CGH)
konvenční cytogenetické vyšetření periferní krve, kostní dřeně (AKR, CEQA)
mFISH, mBAND (AKR)
nádorová cytogenetika vybraných solidních nádorů

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.