Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevVaše laboratoře
AdresaU lomu 638
Zlín
76001
Telefon577 001 992, 602 573 370, 606 705 622
Fax577 001 637
Web http://www.vaselaboratore,cz/
E-mailRychlikova.R@seznam.cz, rychlikova@vaselaboratore.cz
Kontaktní osobaRNDr. Radka Rychlíková
Akreditace ČIA8147
Poslední aktualizace:14. prosince 2022
ID pro editaci:CG27

Prováděná vyšetření

spolupráce s IVF centry při vyšetření párů s poruchami reprodukce, dárců spermií a oocytů
stanovení karyotypu z buněk choriových klků po krátkodobé i dlouhodobé kultivaci
stanovení karyotypu z buněk materiálu ze spontánních potratů, missed abortů, moly
stanovení karyotypu z buněk plodové vody
stanovení karyotypu z buněk pupečníkové krve získaných kordocentézou
stanovení karyotypu z kožních fibroplastů získaných z mrtvých plodů nebo od pacientů s vrozenými vadami
stanovení karyotypu z lymfocytů periférní krve
stanovení získaných chromozomálních aberací z periférní krve
statimové vyšetření plodové vody metodou FISH na trizomii chromozomů 21, 13, 18 včetně pohlavních chromozomů X,Y

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.