Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevRepromeda s. r. o., Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky
AdresaStudentská 812/6
Brno
62500
Telefon+420 511 158 222
Web http://www.repromeda.cz
E-mailvlinkova@repromeda.cz
Kontaktní osobaMVDr. Vlasta Linková
Akreditace ČIA8153
Poslední aktualizace:22. března 2022
ID pro editaci:CG31

Prováděná vyšetření

Preimplantační genetická diagnostika chromozomových aberací metodou array CGH
Preimplantační genetická diagnostika chromozomových aberací metodou karyomapping
Preimplantační genetická diagnostika chromozomových aberací metodou masivně paralelního sekvenování
Vyšetření karyotypu z periferní krve
Vyšetření metodou FISH – upřesnění a ověření strukturní aberace, původ markeru, mozaiky chromozomů (X, Y a další)
Vyšetření metodou SNP-array – mikrodelece, mikroduplikce, vyšetření DNA z potraceného plodu
Vyšetření párů s poruchami reprodukce, dárců spermií a oocytů
Vyšetření spermiogramu včetně stanovení fragmentace DNA

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.