Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevCGB laboratoř, a.s.
AdresaKořenského 1317/12
Ostrava 3
703 00
Telefon595 700 160-79
Fax595 700 176
Web www.pathology.cz
E-mailgenetika@pathology.cz
Kontaktní osobaMgr. Jana Žmolíková
Akreditace ČIA8025
Poslední aktualizace:7. prosince 2021
ID pro editaci:CG5

Prováděná vyšetření

Stanovení karyotypu z buněk kostní dřeně
Stanovení karyotypu z buněk periferní krve
Stanovení karyotypu z buněk plodové vody
Stanovení karyotypu z placentární a embryonální tkáně
Statimové vyšetření plodové vody metodou FISH na nejčastější trizomie (13,18,21) a pohlaví
Určení statutu genu ALK a ROS1 u karcinomu plic (parafínové bloky)
Určení statutu HER-2 u ca prsu metodou FISH (parafínové bloky)
Vyšetření fragmentace DNA spermií
Vyšetření genů LPL a MYC u karcinomu prostaty metodou FISH (parafínové bloky)
Vyšetření kostní dřeně metodou FISH
Vyšetření lymfomů metodou FISH (parafínové bloky, otiskové preparáty)
Vyšetření mikrodelečních syndromů metodou FISH
Vyšetření nádorů mozku metodou FISH (parafínové bloky, otiskové preparáty)
Vyšetření nejednoznačných melanocytárních lézí metodou FISH (parafínové bloky)
Vyšetření rekurence karcinomu močového měchýře metodou FISH z moči
Vyšetření sarkomů metodou FISH (parafínové bloky)

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.