Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevÚstav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol
OdděleníLaboratoř nukleových kyselin
IČO
AdresaV Úvalu 84
Praha 5
15006
Telefon224 435 334, 224 435 301, 224 435 341
Fax224 435 320
Web http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/ukbp/
E-mailrichard.prusa@lfmotol.cuni.cz, kotaska@email.cz
Kontaktní osoba
Akreditace ČIA
PoznámkyNone
Poslední aktualizace:1. dubna 2011
ID pro editaci:MG14

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Defekt apoliproproteinu E APOE 107741
Ing. K.Kotaška, PhD.
Beta-fibrinogen (FGB) FGB 134830
Ing. K.Kotaška, PhD.
HPA1 polymorfismus HPA1 143020
Ing. K.Kotaška, PhD.
Angiotensin konvertující enzym (Hypertenze, Alzheimerova ch.) ACE,DCP1 106180
Ing. K.Kotaška, PhD.
Nitric oxidová syntása 3, NOS 3 ENOS, NOS3 163729
Ing. K.Kotaška, PhD.
Lymfotoxin-Alfa, LTA LTA 153440
Ing.K.Kotaška, PhD.
Familiární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) APOB 144010
Ing. D. Kotaška, PhD.
Vitamín K epoxid reduktázový komplex, podjednotka 1 VKORC1 608547
Ing. K. Kotaška, PhD.
Cytochrom P450, polypeptid 2C9 CYP2C9 601130
Ing. K. Kotaška, PhD.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.