Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevÚstav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.
OdděleníLaboratoř genetické ekotoxikologie
IČO
AdresaVídeňská 1083
Praha 4
14220
Telefon241 062 675
Fax241 062 785
Web http://www.iem.cas.cz/
E-mailprossner@biomed.cas.cz
Kontaktní osoba
Akreditace ČIA
PoznámkyNone
Poslední aktualizace:1. července 2010
ID pro editaci:MG17

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Cytochrom P450, polypeptid 1A1 (citlivost na polycyklické aromatické uhlovodíky) CYP1A1 108330
RNDr. I. Chvátalová
Epoxidhydroláza EPHX1 132810
RNDr. I. Chvátalová
Glutathion-S-transferáza M1 GSTM1 138350
RNDr. P. Rossner, Jr., PhD.
Arylamin-N-acetyltransferáza NAT2, AAC2 243400
RNDr.I.Chvátalová
Glutathion-S-transferáza pi 1 GSTP1 134660
RNDr. P. Rossner, Jr., PhD.
Glutathion-S-transferáza T1 GSTT1 600436
RNDr. P. Rossner, Jr., PhD.
8-Oxoguanin DNA glycosylase, OGG1 OGG1 601982
RNDr. P. Rossner, Jr., PhD.
Sy Li-Fraumeni, LFS TP53 191170
RNDr. P. Rossner, Jr., PhD.
Excision repair cross-complementing RODENT repair deficiency, complementation group 2 ERCC2, XPD 126340
RNDr. P. Rossner, Jr., PhD.
X-ray repair, complementing defective, in chinese hamster cells 1 XRCC1 194360
RNDr. P. Rossner, Jr., PhD.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.