Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

Název3. interní klinika 1. LF UK a VFN
OdděleníLaboratoř preventivní kardiologie
IČO
AdresaU Nemocnice 1
Praha 2
12808
Telefon224 968 155
Fax224 918 666
Web http://int3.lf1.cuni.cz
E-mailahor@lfl.cuni.cz
Kontaktní osoba
Akreditace ČIA
PoznámkyNone
Poslední aktualizace:1. října 2010
ID pro editaci:MG4

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Defekt apoliproproteinu E APOE 107741
Ing.A.Hořínek
Familiární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) APOB 144010
Ing.A.Hořínek

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.