Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevMasarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
OdděleníTransfuzní oddělení
IČO
AdresaSociální Péče 3316/12A
Ústí nad Labem
40113
Telefon477 113 432
Fax477 113 440
Web http://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/transfuzni
E-mailpetr.stolba@kzcr.eu
Kontaktní osoba
Akreditace ČIA
Poznámky
Poslední aktualizace:15. února 2019
ID pro editaci:MG50

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Ankylosující spondylitida HLA-B27 106300
RNDr. Petr Štolba
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus F2 176930
RNDr. Petr Štolba
Def. faktoru V APC, F5, G169A 227400
RNDr. Petr Štolba
Mikrodelece chromozomu Y (DAZ) DAZ1 400003
RNDr. Petr Štolba
Identifikace osob, paternitní expertízy, DNA fingerprinting VNTR, STR 1
RNDr. Petr Štolba
Hemochromatóza HFE 235200
RNDr. Petr Štolba
Genotypizace krevnich skupin - RHD, RHCE, MNSs, Kidd, 1p36.2-p.34 111680
RNDr. Petr Štolba
Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy MTHFR 607093
RNDr. Petr Štolba mut. 677T a 1298C
Celiakální sprue CD 212750
RNDr. Petr Štolba

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.