Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevVaše laboratoře s.r.o.
OdděleníLaboratoř molekulární biologie
IČO60754524
AdresaU Lomu 638
Zlín
76001
Telefon571 666 900, mobil : 602 592 024
Fax571 666 998
Web http://www.vaselaboratore.cz/
E-mailzemanek@vaselaboratore.cz
Kontaktní osobaMgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Akreditace ČIA8140
Poznámky
Poslední aktualizace:16. ledna 2024
ID pro editaci:MG70

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Glykoprotein IIIa (trombocytopenie) GP3A 173470
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1) PAI1 173360
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Def. faktoru XIII (koagulace, stabilita fibrinu) F113A1 134570
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Hemochromatóza HFE 235200
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) AZFa,b,c 415000
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Ankylosující spondylitida HLA-B27 106300
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) JAK2 147796
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Angiotensin konvertující enzym (Hypertenze, Alzheimerova ch.) ACE,DCP1 106180
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Cystická fibróza CFTR 219700
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Def. faktoru V APC, F5, G169A 227400
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Vitamín K epoxid reduktázový komplex, podjednotka 1 VKORC1 608547
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus F2 176930
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D. 20210G-A polymorhism
Cytochrom P450, polypeptid 2C9 CYP2C9 601130
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy MTHFR 607093
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D. mut. 677T a 1298C
Integrin, PLATELET RECEPTOR FOR COLLAGEN ITGA2, GP Ia/IIA 192974
Mgr. Michal .Zemánek, PhD.
Chlamydia trachomatis CHT 900018
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Celiakální sprue CD 212750
Ing. Jitka Trtková, Ph.D.
Defekt apoliproproteinu E APOE 107741
Ing. Jitka Trtková, Ph.D.
Familiární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) APOB 144010
Ing. Jitka Trtková, Ph.D.
Onkogenéza (CML,ALL,AML)-BCR/ABL BCR/ABL 608232
Ing. Jitka Trtková, Ph.D.
Laktózová intolerance LCT 603202
Ing. Jitka Trtková, Ph.D.
Sy. fragilního X,( FRAXA) FMR1 309550
Ing. Jitka Trtková, Ph.D.
Sy. Gilbert UGT1A1 143500
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Přenašečství Spinální muskulární atrofie metodou MLPA MRXARX 300419
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Thiopurin S-metyltransferáza TPMT 187680
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Glutathion-S-transferáza M1 GSTM1 138350
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Glutathion-S-transferáza T1 GSTT1 600436
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Glutathion-S-transferáza pi 1 GSTP1 134660
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Onkogenéza K-RAS KRAS2 190070
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Onkogenéza - NRAS NRAS 164790
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Identifikace osob, paternitní expertízy, DNA fingerprinting VNTR, STR 1
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D.
Preimplantační genetická diagnostika aneuploidií a strukturních aberací metodou array CGH, masivně paralelního sekvenování, nebo karyomapping - 0
Mgr. Ivona Perutková
Aneuploidie chromozomů 13,18, 21, X a Y metodou QF PCR QF PCR 900013
Ing. Jitka Trtková, Ph.D.
Kongenitální adrenální hyperplazie( CAH) CYP21A2 201910
Ing. Jitka Trtková, Ph.D. 11 mutací + MLPA
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 GJB2 220290
Mgr. Michal Zemánek, Ph.D. 35delG, W24X
Hereditární fruktózová intolerance ALDOB 229600
Ing. Jitka Trtková, Ph.D. del4E4, A149P, A174D, N334K

Prováděná vyšetření metodou MLPA

Kit Název Kontaktní osoba Poznámka
P050 CAH Ing. Jitka Trtková, Ph.D.
P060 SMA Carrier Mgr. Ivona Perutková

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.