Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevNemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
OdděleníOddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s.
IČO
AdresaMathonova 291/1
Prostějov
79604
Telefon+420 582 315 515-16
Fax+420 582 315 315
Web http://www.nempv.cz/olm
E-maildavid.stejskal@nempv.cz,david.stejskal@nemsne.cz, jitka.proskova@nempv.cz
Kontaktní osoba
Akreditace ČIA8083
PoznámkyNone
Poslední aktualizace:1. června 2011
ID pro editaci:MG78

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Vitamín K epoxid reduktázový komplex, podjednotka 1 VKORC1 608547
RNDr. Jitka Prošková
Def. faktoru V APC, F5, G169A 227400
RNDr. Jitka Prošková CERT 2 x
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus F2 176930
RNDr. Jitka Prošková CERT 2 x
Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy MTHFR 607093
RNDr. Jitka Prošková CERT 2 x
Inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1) PAI1 173360
RNDr. Jitka Prošková
Glykoprotein IIIa (trombocytopenie) GP3A 173470
RNDr. L. Benešová
Cytochrom P450, polypeptid 2C9 CYP2C9 601130
RNDr. Jitka Prošková
Familiární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) APOB 144010
RNDr. Jitka Prošková CERT 2 x
Defekt apoliproproteinu E APOE 107741
RNDr. Jitka Prošková CERT 2 x
CDG syndrom typ 1a CDGIa 212065
RNDr. Jitka Prošková
Angiotensin konvertující enzym (Hypertenze, Alzheimerova ch.) ACE,DCP1 106180
RNDr. Jitka Prošková
Ankylosující spondylitida HLA-B27 106300
RNDr. Jitka Prošková
Hyperlipoptoteinemie typ V APOA5 144650
RNDr. Jitka Prošková
Hypertrigyceridemie, def. LPL (ApoCIII) APOC3 107720
RNDr. Jitka Prošková
Deficit lipoprotein, lipázy (HindIII, PvuII, N2291S) HindIII, PvuII, N291S 609708
RNDr. Jitka Prošková
Beta-fibrinogen (FGB) FGB 134830
RNDr. Jitka Prošková
Def. faktoru XIII (koagulace, stabilita fibrinu) F113A1 134570
RNDr. Jitka Prošková
Cytochrom P450, polypeptid 2D6 CYP2D6 124030
RNDr. Jitka Prošková
Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) JAK2 147796
RNDr. Jitka Prošková
Hemochromatóza HFE 235200
RNDr. Jitka Prošková
hepatitis B virus HBV 900012
RNDr. Jitka Prošková
hepatitis C virus HCV 900011
RNDr. Jitka Prošková
cytomegalovirus CMV 900010
RNDr. Jitka Prošková
Lidské papillomaviry HPV 900016
RNDr. Jitka Prošková
Chlamydia trachomatis CHT 900018
RNDr. Jitka Prošková
Neisseria gonorrhoeae 900015
RNDr. Jitka Prošková
Borrelia burgdorferi 900017
RNDr. Jitka Prošková
herpes simplex virus-1, 2 HSV-1,2 900004
RNDr. Jitka Prošková
Epstein-Barr virus EBV 900023
RNDr. Jitka Prošková
Virus hepatitidy A 900035
RNDr. Jitka Prošková
Virus hepatitidy E 900036
RNDr. Jitka Prošková
Varicella zoster virus VZV 900028
RNDr. Jitka Prošková
Chlamydia pneumoniae 900053
RNDr. Jitka Prošková
Enterovíry EV 900031
RNDr. Jitka Prošková
Susceptibilita k hepatitidě C (HCV) HCV 609532
RNDr. Jitka Prošková
Virus H1N1 900057
Ing. Jitka Prošková
Koagulační faktor V F5 612309
RNDr. Jitka Prošková
Cytochrom P450, polypeptid 2C19 CYP2C19 124020
RNDr. Prošková Jitka

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.