Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevÚstav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
OdděleníLaboratoř molekulární patologie
IČO00064203
AdresaV Úvalu 84
Praha 5 - Motol
15006
Telefon224435650, 224435634
Web https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-ambulance/spolecna-pracoviste/ustav-patologie-a-molekularni-mediciny-2-lf-uk-a-fn-motol/
E-maillenka.krskova@lfmotol.cuni.cz, jana.copikova@fnmotol.cz, alena.kalfusova@fnmotol.cz
Kontaktní osobaRNDr. Lenka Krsková, Ph.D., Mgr. Jana Čopíková, Ph.D., Mgr. Alena Kalfusová
Akreditace ČIA8325
Poznámky
Poslední aktualizace:1. června 2023
ID pro editaci:MG98

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Onkogenéza ALK (ALCL, NSCLC) ALK 105590
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza BCL1/IgH BCL1 151400
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza BCL2/IgH BCL2 151430
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Klonalita IgH IGHV 147070
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
B-lymfoproliferace (IGH) IGH 147100
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza EGFR EGFR 131550
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Rhabdomyosarkom ARMS 268220
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Onkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy) BRAF 164757
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza K-RAS KRAS2 190070
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza - NRAS NRAS 164790
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Gastrointestinální stromální tumory (mut.c-kit) KIT 164920
Mgr. A. Kalfusová
T-buněční antigenový receptor delta TCRD 186810
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
T-buněční antigenový receptor beta TCRB 186930
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza Klonalita TCR-gama TCRG 186970
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Klonalita pomocí lokusu HUMARA AR 313700
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Synoviální sarkom SYT/SSX1,2 600192
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Rhabdoid predispoziční syndrom INI1 601607
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
MALT lymfom AP12/MALT1 604860
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Dermatofibrosarcoma protuberans COLIA1/PDGFB 607907
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Klonalita IgL IGLV 147240
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Renální karcinomy asociované s translokací Xp11.2 TFE3 314310
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Onkogenéza DDIT3 DDIT3 (CHOP) 126337
RNDr. L. Krsková, Ph.D.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.