Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza - (ALL1) MLLT2/AF4
MIM159557
GenMLL/AF4
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.