Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMYELOPEROXIDASE
MIM606989
GenMPO
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.