Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza APC (kolorektální karcinom)
MIM611731
GenAPC
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Masarykův onkologický ústav

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.