Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHistokombapilita DR BETA-4
MIM900039
GenDRB4
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Institut klinické a experimentální medicíny

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.