Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevPreimplantační genetická diagnostika monogenních chorob přímou a nepřímou metodou
MIM900063
Gen
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Sanatorium Helios, spol. s r. o.,

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.