Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHistokompatibilita B
MIM142830
GenHLA-B
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Ostrava
Institut klinické a experimentální medicíny
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav imunologie, FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.