Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. Cowden, CD, Sz Bannayan-Riley-Ruvacalba, BRRS
MIM158350
GenPTEN
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Laboratoře AGEL a. s.
Masarykův onkologický ústav
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.