Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevNitric oxidová syntása 3, NOS 3
MIM163729
GenENOS, NOS3
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
GHC GENETICS s. r. o.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.