Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevNádory prsu
MIM164870
GenERBB2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci, Dětská klinika
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.