Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCyclin D1
MIM168461
GenCCND1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.