Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMnohočetná endokrinní neoplázie, typ IIA
MIM171400
GenMEN2A
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Endokrinologický ústav
Masarykův onkologický ústav

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.