Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevGastrointestinální stromální tumory (mut.PDGFRA)
MIM173490
GenPDGFRA
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
EUC Laboratoře CGB a.s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.