Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevTrombophilia, aHUS (hemolytic uremic syndrom, atypical),
MIM188040
GenTHBD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav hematologie a krevní transfuze

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.