Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza HRAS
MIM190020
GenKRAS2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Endokrinologický ústav

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.