Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevGaucherova ch.
MIM230800
GenGBA
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Genlabs s. r. o.
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1.LF UK

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.