Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHemofilie A
MIM306700
GenF8C
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno
Genexpress s.r.o.
Ústav hematologie a krevní transfuze

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.